O projekte WiWiT

WiWiT: kto je kto v doprave

Projekt WiWiT si kladie za cieľ zmapovať rôzne administratívne kompetencie vo východnom Rakúsku (Viedeň, Dolné Rakúsko a Burgenland) a na západnom Slovensku (Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj). Od pristúpenia Rakúska k EÚ v roku 1995, následne Slovenska v roku 2004 ako aj rozšírením Schengenskej dohody v roku 1997 do východnej Európe, sa počet cestujúcich a nákladov prechádzajúcich cez Rakúsko-Slovenské hranice rýchlo zvyšuje, čo vedie k vyšším nárokom na cezhraničnú spoluprácu v oblasti dopravnej infraštruktúry a služieb. Projekt WiWiT sa prostredníctvom rozsiahleho prehľadu literárnych zdrojov a anketového výskumu zameriava na zistenie rôznych organizačných a inštitucionálnych štruktúr a administratívnych kompetencií v doprave tak, aby budúca medzinárodná spolupráca medzi oboma krajinami bola v tejto, ako aj v ostatných oblastiach jednoduchšia.

WiWiT je spolufinancovaný z programu Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre cezhraničnú spoluprácu Slovensko – Rakúsko 2007-2013. Pre podrobnejšie informácie o fonde, navštívte webovú stránku http://www.sk-at.eu/.

Projektoví partneri

WiWiT realizuje konzorcium dvoch inštitúcií, z ktorých jedna je z Rakúska a druhá zo Slovenska.

  • Výskumné centrum dopravného plánovania a dopravného inžinierstva, Inštitútu dopravy, Technickej univerzity vo Viedni, Rakúsko
  • Katedra dopravných stavieb, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko

Kontakt

Výskumné centrum dopravného plánovania a dopravného inžinierstva, Inštitútu dopravy, Technickej univerzity vo Viedni

Adresa:
Gusshausstrasse 30/230-1
A-1040 Vienna
Austria
Tel: +43-1-58801 23123 (sekretariát)
Fax: +43-1-58801 23199
E-mail: angelika.haller@tuwien.ac.at
Website: http://www.ivv.tuwien.ac.at/

Katedra dopravných stavieb, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko

Radlinského 11, blok A
813 68 Bratislava 15
Slovensko
Tel: +421 2 59274 357
Fax: +421 2 52925375
E-mail: bystrik.bezak@stuba.sk
Website: http://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-dopravnych-stavieb.html