Vitajte

Vitajte na stránke WiWiT – Kto je kto v doprave, spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko 2007-2013. Cieľom projektu WiWiT je zmapovať rôzne kompetencie, ktoré sú relevantné pre dopravné plánovanie, výstavbu a prevádzku vo východnom Rakúsku a západnom Slovensku pre plynulejšiu a hlbšiu medzinárodnú spoluprácu v budúcnosti.

V rámci projektu WiWiT bude vykonaný výskum pre zistenie štruktúry organizácií v oboch krajinách, ktoré sa administratívne a organizačne rozlične rozvíjali po desaťročia. Vďaka dôkladnému zberu informácií a analýz v oblasti dopravy, projekt si kladie za cieľ vytvoriť jasnú “mapu” kompetencií v oboch krajinách, a nakoniec prispeje k prehĺbeniu medzinárodnej spolupráce medzi oboma krajinami v budúcnosti.

Náš Newsletter sa pravidelne uverejňuje – môžete sa prihlásiť, príp. odhlásiť na našej stránke newslettera.