Výstupy projektu

Pre zhrnutie konečných výstupov projektu WiWiT sa vyhotovil leták. Okrem toho sú na tejto webovej stránke k dispozícii pre sťahovanie prezentácie zo záverečných workshopov, ako aj niektoré technické dokumenty vyhotovené v rámci projektu..

Sumárna brožúra v nemčine a v slovenčine

Hlavné výsledky projektu sú zhrnuté v 4-stranovej brožúre:

Swimlane procesné grafy a kompetenčné mapy

Hlavnými výstupmi projektu WiWiT sú Swimlane procesné grafy a kompetenčné mapy. Tieto grafy, mapy a ďalšie podrobnosti nájdete tu.

Prezentácie zo záverečných workshopovs

Prezentácie zo záverečných workshopov sú dostupné tu.

Ostatné dokumenty

Ostatné technické dokumenty, ktoré boli vytvorené v rámci projektu, sa nachádzajú nižšie. Väčšina týchto dokumentov je v angličtine, ktorá bola použitá ako pracovný jazyk.